Prof. Algirdas Antanas Avižienis, Ph.D., D.H.C.
1 puslapis | Biografija | Įvertinimai | El. paštas Lietuviškai | In English
Biografija ::.

 

Biografija ::.
- Vaikystė ir studijos
- Kompiuteris STAR
- Akademinė veikla
- Visuomeninė veikla

1 puslapis ::.
- Sveikinimai

Įvertinimai ::.
- Akademiniai ir valstybiniai apdovanojimai

El. paštas ::.
- Jūsų klausimai ir komentarai


1934 Kaune su tėvu1940 Kaune su tėvais ir seserimi1949 Hanau gimnazijos laida1948 stovykla Mittenwald

Vaikystė ir studijos

Algirdas Antanas Avižienis gimė 1932 m. liepos 8 dieną Kaune. Tėvai – Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Avižienis iš Anykščių ir Stasė Grigaitytė - Avižienienė iš Bučių kaimo, netoli Panevėžio.

1944 m. rudenį Avižienių šeima pasitraukė į Vakarus ir iki 1950 m. gyveno Vokietijoje DP stovyklose. Čia 1949 m. A.A. Avižienis baigė Hanau lietuvių gimnaziją. 1950 m. Avižienių šeima emigravo į JAV ir įsikūrė Čikagoje.

1951 m. A.A. Avižienis įstojo į Ilinojaus valstybinį universitetą ir ten įgijo bakalauro (B.S.) ir magistro (M.S.) laipsnius elektros inžinerijos srityje. 1960 m. jis ten pat įgijo daktaro (Ph.D.) mokslo laipsnį informatikos mokslų srityje.

© 2004 - 2014, prof. A.A Avižienis, Ph.D., D.H.C.