Prof. Algirdas Antanas Avižienis, Ph.D., D.H.C.
1 puslapis | Biografija | Įvertinimai | El. paštas Lietuviškai | In English
Biografija ::.

 

Biografija ::.
- Vaikystė ir studijos
- Kompiuteris STAR
- Akademinė veikla
- Visuomeninė veikla

Įvertinimai ::.
- Akademiniai ir valstybiniai apdovanojimai

El. paštas ::.
- Jūsų klausimai ir komentarai


1983 UCLAVDU rektorius1992 VDU rektoratasIFIP patikimo skaičiavimo grupės jubiliejus

Akademinė veikla

A.A. Avižienis 1962 m. pradėjo dėstyti Kalifornijos universitete Los Andželo mieste (UCLA), ten jis vadovavo tyrimų laboratorijoms ir informatikos fakultetui. 1972 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1994 m. jis tapo profesoriumi - emeritu.

A.A. Avižienis jau daugiau negu 30 metų dirba Tarptautinėje informatikos federacijoje (IFIP), kuriai priklauso apie 50 labiausiai išsivysčiusių valstybių (Lietuva į ją įstojo prieš trejus metus). 1980 m. jis įsteigė IFIP Patikimo skaičiavimo ekspertų sekciją ir šešerius metus jai vadovavo.

Nuo 1968 m. A.A. Avižienis palaikė ryšius su Lietuvos mokslininkais su Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos instituto (dabar Matematikos ir informatikos institutas) mokslininkais bei jo direktoriumi akademiku V. Statulevičiumi. Nuo 1990 m. išrinktas Lietuvos Mokslų Akademijos užsienio nariu.

1989 m. balandžio 28 d. A.A. Avižienis pirmininkavo Lietuvos ir išeivijos mokslininkų konferencijai „Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija ir Kauno universitetas“, kurioje buvo paskelbtas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atkūrimo aktas. 1990 m. jis buvo išrinktas pirmuoju atkurtojo VDU rektoriumi ir vadovavo šiam universitetui iki 1993 m. Šiuo metu A.A. Avižienis yra VDU Senato ir Tarybos narys. 1994 m. Vytauto Didžiojo universiteto Senatas jam suteikė Garbės profesoriaus vardą.

A.A. Avižienis buvo pirmosios Lietuvos Mokslo tarybos narys ir dalyvavo darbo grupėje, 1990 – 1991 m. parengusioje Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo projektą.

Nuo 2002 m. A.A. Avižienis atstovauja Vytauto Didžiojo universitetą Europos mokslininkų - informatikų darbo grupėje, rengiančioje projektus ES informacinės infrastruktūros patikimumui užtikrinti. Čia jis dirba kartu su kolegomis iš Prancūzijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Vokietijos ir Austrijos.

© 2004 - 2014, prof. A.A Avižienis, Ph.D., D.H.C.